NOC-005

DM-DieauferstehungbigDAVID MYSTERIOUS – DIE AUFERSTEHUNG (ALBUM)

Artist: David Mysterious

Title: Die Auferstehung

Release Date: 05/03/2016

Buy here

 

Die Auferstehung is an album of outsider Welsh power pop by a man named David.

Mysterious by name, murky by nature. David Mysterious makes an exhilarating return to the music industry with “Die Auferstehung” (The Resurrection)

Following an ill-fated media stunt which saw David spectacularly vanish (unnoticed) for 3 years, he now builds on the cult hit “Jongleur du Morte” (Peski Records) with his finest album to date. “Die Auferstehung” is a bi-lingual, experimental tour de force held together at its genre bending seams by his intriguing lyrics and earworm melodies. Half Welsh Language, half English language and half instrumental, just like the mystery man himself.

_____

Die Auferstehung: Cerddoriaeth pop nerthol o’r cyrion gan y dyn a elwid David

Dirgel wrth ei enw, du-dywyll wrth ei natur, daw David Mysterious yn ôl yn gyffrous i’r diwydiant cerdd gyda’r albwm Die Auferstehung (Yr Atgyfodiad).

Yn dilyn camp anffodus a achosodd ei ddiflaniad trawiadol (heb i neb sylwi) am dair blynedd, mae David nawr yn adeiladu ar lwyddiant Jongleur du Morte (Recordio Peski) gyda’i albwm mwyaf rhagorol hyd yn hyn. Tour de force dwyieithog, arbrofol yw Die Auferstehung; mae geiriau swynol ac alawon bachog yr albwm yn dal ei wniadau plygu-genre yn dynn at ei gilydd. Mae’r cerddi yn hanner Cymraeg, hanner Saesneg, a hanner offerynnol – yn union fel y swynwr dirgel ei hun.

credits

released March 3, 2016

All tracks written, performed and produced by David Mysterious/Ysgrifennwyd, perfformiwyd a chynhyrchwyd pob trac gan Dai Dirgel.

Published by Peski Publishing

Mastered by/Maestroli gan Stephen Wheel

 

Advertisements